• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Voksenopplæring - Grunnskoleopplæring for voksne

Grunnskole for voksne - søknad

Informasjon til søkeren


Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1.

For å ha rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne må du oppfylle følgende fire vilkår:

• du er over opplæringspliktig alder (vanligvis 16 år)
• du har ikke rett til videregående opplæring for ungdom etter opplæringslova § 3-1
• du har lovlig opphold i Norge, eller venter på avgjørelse av søknad om oppholdstillatelse (gjelder ungdom under 18 år).
• du trenger grunnskoleopplæring eller opplæring i grunnleggende ferdigheter

Merk at du kan ha rett til grunnskoleopplæring selv om du har oppnådd vitnemål fra grunnskolen tidligere.

Opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov, og både opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Du kan velge om du ønsker full grunnskoleopplæring, opplæring i enkeltfag/deler av fag eller opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Ønsker du å søke om spesialundervisning for voksne etter opplæringslova § 4A-2, må eget skjema benyttes.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader