• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Voksenopplæring - Forberedende opplæring for voksne (FOV)

Forberedende opplæring for voksne - søknad

Informasjon til søkeren

Fra skoleåret 2024/25 erstattes grunnskole for voksne av forberedende opplæring for voksne (FOV). FOV er for deg som trenger opplæring på nivået under videregående opplæring og som ikke er kvalifisert for videregående opplæring.


Før du får tilbud om skoleplass vil du bli innkalt til en veiledningssamtale og du må ta en kartleggingstest. Resultatene dine på kartleggingen, samt din opplæringsplan bestemmer hvilken modul (Modul 1-4) du skal starte på i hvert fag og hvor stort tilbud du får. Du kan være på ulike moduler i ulike fag.


Vi tilbyr opplæringen i følgende fag; engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Disse organiseres i modul 1-4 etter nivå. Opplæringen skal tilpasses den enkeltes behov, og både opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.
Du kan velge om du ønsker opplæring på heltid, opplæring i enkeltfag/deler av fag eller opplæring i grunnleggende lese – og skriveferdigheter.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader